Ubezpieczenia rolne

ŁATWO I SZYBKO
606 831 865

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych Nasza agencja może zaproponować państwu kompleksowe ubezpieczenia rolne.

Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Dobrowolne

  • ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
  • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności
  • Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
  • Auto casco maszyn rolniczych
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
LOgo HDI
Weiner Ełk
Benefia Ełk
Compensa Ełk
Concordia Ełk
ERGO Hestia EŁk
MTU Ełk
PZU Ełk
TUW Ełk
TUZ Ełk
Uniqa Ełk
Warta Ełk