Dane kontaktowe
Chmielewski Ubezpieczenia i Finanse
ul. Chopina 11
19-300 Elk

Napisz do nas
e-mail:

Ubezpieczenia majątkowe

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Możesz ubezpieczyć zarówno swój dom i mieszkanie, jak również
inwestycję budowlaną w trakcie realizacji. Wybierz ubezpieczenie najbardziej
odpowiadające Twoim potrzebom.

Dom

Przedmiot ubezpieczenia

 • mury z elementami stałymi
 • mienie od ognia i żywiołów
 • mienie od kradzieży z włamaniem i dewastacji
 • szyby od stłuczeń
 • wyposażenie posesji
 • assistanse i Oc w życiu przywatnym
 • nnw
 • ochrona prawna
Zakres ubezpieczenia:
 • Od ognia i żywiołów:
  • Budynku mieszkalnego wraz z elementami stałymi wyposażenia
  • Ruchomości domowe (AGD, RTV, Odzież, sprzęt elektroniczny, biżuteria)
  • Budowle małej architektury, budowle (garaż, altanka, pomieszczenie gospodarcze)
  • Przepięcia
 • Od kradzieży, włamania i rabunku, dewastacji:
  • Ruchomości domowe
  • Stałe elementy wyposażenia domu (płyty grzewczy...)
  • Siłowniki
  • Kradzież i rabunek poza miejscem zamieszkania
 • Szyby
 • Wyposażenie posesji
  • Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową
  • Elementy elektroniczne: domofon, spryskiwacze, małe fontanny
  • Kostka brukowa
 • Assistance (pomoc specjalisty np. hydraulika)
 • OC w życiu prywatnym na terenie RP
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Mieszkanie

Przedmiot ubezpieczenia.

 • "Mury" wraz z elemenatami stałymi
 • Mienie od ognia i żywiołów
 • Mienie od kradzieży z włamaniem
 • Szyby od stłuczeń
 • Assistance i OC w życiu prywatnym
 • NNW
 • Ochrona prawna
Zakres ubezpieczenia:
 • Od ognia i żywiołów:
  • Budynku wraz z elementami stałymi wyposażenia
  • Ruchomości domowe (AGD, RTV, Odzież, sprzęt elektroniczny, biżuteria)
  • Przepięcia
 • Od kradzieży, włamania i rabunku, dewastacji:
  • Ruchomości domowe
  • Stałe elementy wyposażenia domu (płyty grzewczy...)
  • Kradzież i rabunek poza miejscem zamieszkania
 • Szyby
 • Assistance
 • OC w życiu prywatnym na terenie RP
 • NNW

Dom w budowie

Ubezpieczenie chroni właściciela przed szkodami

Przedmiot ubezpieczenia

 • "Mury" wraz z elemenatami stałymi wykończenia domu
 • Mienie od ognia i żywiołów
 • Mienie od kradzieży z włamaniem, dewastacja mienia
 • Szyby od stłuczeń

Domek letniskowy

 • Ogień
 • Kradzież z włamaniem i rabunkiem
 • Szyby
 • Huragan, deszcz nawalny
Zakres ubezpieczenia:
 • Od ognia i żywiołów:
  • Budynku wraz z elementami stałymi wyposażenia
  • Obiekty małej architektury
  • Ruchomości domowe
  • Anteny satelitarne wraz z osprzętem
  • Gotówkę, wartości pieniężne
  • Domy letniskowe i ruchomości znajdujące się wewnątrz
 • Od kradzieży, włamania i rabunku, dewastacji:
  • Ruchomości domowe
  • Stałe elementy wyposażenia domu (płyty grzewczy...)
 • Szyby

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
ERGO HESTIA GENERALI COMPENSA TUW TUZ CONCORDIA UNIQA TUW MTU WIENER WARTA
PZU MACIF BENEFIA HDI
Projekt i realizacja Deos Chmielewski Ubezpieczenia i Finanse
ul. Chopina 11, 19-300 Ełk