Dane kontaktowe
Chmielewski Ubezpieczenia i Finanse
ul. Chopina 11
19-300 Elk

Napisz do nas
e-mail:

Ubezpieczenia rolne

Nasza agencja może zaproponować państwu kompleksowe ubezpieczenia rolne.

Obowiązkowe

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania
  gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
  mechanicznych.

Dobrowolne

 • ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń
  losowych środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności
 • Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Auto casco maszyn rolniczych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
ERGO HESTIA GENERALI COMPENSA TUW TUZ CONCORDIA UNIQA TUW MTU WIENER WARTA
PZU MACIF BENEFIA HDI
Projekt i realizacja Deos Chmielewski Ubezpieczenia i Finanse
ul. Chopina 11, 19-300 Ełk