Porady dla klientów

Masz pytania, zadzwoń
606 831 865

Porady

Sprzedaż pojazdu

  • Sprzedając samochód (lub inny pojazd) pamiętaj, że masz obowiązek przekazania ważnego ubezpieczenia OC kupującemu oraz powiadomienia o sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • Jeśli nie spowodowałeś szkody za którą Towarzystwo jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie, masz prawo do zwrotu części składki z ubezpieczenia AC (o ile takie posiadałeś) oraz z OC za niewykorzystany okres pod warunkiem, że nabywca wypowie umowę Zakładowi Ubezpieczeń.

Kupno pojazdu

  • Umowę kupna-sprzedaży musisz zarejestrować w Urzędzie Skarbowym. Masz na to 14 dni od daty zakupu pojazdu.
  • Musisz zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu.
  • Zgodnie z Ustawą z 22.05.2003 r. możesz korzystać z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta (art.31)
  • Jeżeli nie chcesz korzystać z polisy OC zbywcy masz prawo wypowiedzieć tę umowę pisemnie. Należy pamiętać, że umowy ubezpieczeniowe po kupnie pojazdu nie podlegają automatycznemu wznowieniu.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

  • Umowę ubezpieczenia OC możemy wypowiedzieć pisemnie na dzień przed wygaśnięciem polisy. Jeżeli tego nie zrobimy, lub nie dotrzymamy terminów, a polisa będzie opłacona w całości, to z mocy ustawy umowa wznowi się automatycznie ART 28.
  • Prawo do wypowiedzenia ubezpieczenia posiada nabywca pojazdu. Jeżeli nowy nabywca nie chce korzystać z polisy OC zbywcy może wypowiedzieć tę umowę pisemnie. Art 31.
  • Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została automatycznie wznowiona, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. ART 28a
LOgo HDI
Weiner Ełk
Benefia Ełk
Compensa Ełk
Concordia Ełk
ERGO Hestia EŁk
MTU Ełk
PZU Ełk
TUW Ełk
TUZ Ełk
Uniqa Ełk
Warta Ełk