Dane kontaktowe
Chmielewski Ubezpieczenia i Finanse
ul. Chopina 11
19-300 Elk

Napisz do nas
e-mail:

Porady dla klientów

Sprzedaż pojazdu

 • Sprzedając samochód (lub inny pojazd) pamiętaj, że masz obowiązek przekazania ważnego ubezpieczenia OC kupującemu oraz powiadomienia o sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • Jeśli nie spowodowałeś szkody za którą Towarzystwo jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie, masz prawo do zwrotu części składki z ubezpieczenia AC (o ile takie posiadałeś) oraz z OC za niewykorzystany okres pod warunkiem, że nabywca wypowie umowę Zakładowi Ubezpieczeń.

Kupno pojazdu

 • Umowę kupna-sprzedaży musisz zarejestrować w Urzędzie Skarbowym. Masz na
  to 14 dni od daty zakupu pojazdu.
 • Musisz zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji najpóźniej w ciągu 30 dni
  od daty zakupu pojazdu.
 • Zgodnie z Ustawą z 22.05.2003 r. możesz korzystać z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta (art.31)
 • Jeżeli nie chcesz korzystać z polisy OC zbywcy masz prawo wypowiedzieć tę umowę pisemnie. Należy pamiętać, że umowy ubezpieczeniowe po kupnie pojazdu nie podlegają automatyczemu wznowieniu.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

 • Umowę ubezpieczenia OC możemy wypowiedzieć pisemnie na dzień przed wygaśnięciem polisy. Jeżeli tego nie zrobimy, lub nie dotrzymamy terminów,
  a polisa będzie opłacona w całości, to z mocy ustawy umowa wznowi się automatycznie ART 28.
 • Prawo do wypowiedzenia ubezpieczenia posiada nabywca pojazdu. Jeżeli nowy nabywca nie chce korzystać z polisy OC zbywcy może wypowiedzieć tę umowę pisemnie. Art 31 .
 • Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została automatycznie wznowiona, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. ART 28a

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
ERGO HESTIA GENERALI COMPENSA TUW TUZ CONCORDIA UNIQA TUW MTU WIENER WARTA
PZU MACIF BENEFIA HDI
Projekt i realizacja Deos Chmielewski Ubezpieczenia i Finanse
ul. Chopina 11, 19-300 Ełk